top of page

ריבית קבועה לא צמודה


היום אני רוצה להתחיל בסדרת מאמרים שמפרטת ומרחיבה בנוגע למסלולים הנפוצים ביותר במשכנתאות היום.

כפי שכבר קראתם במאמרים הקודמים, המשכנתה שלנו בנויה ממסלולים שונים, אשר בנייה של התמהיל הנכון עבורנו, יהווה את המשכנתה האופטימלית אותה נוכל לקבל.

כדי לבנות תמהיל כזה, צריך להבין לעומק כל מסלול ומסלול ולבצע את החישובים הנכונים ואת נהיול הסיכונים הנכון כאשר אנחנו לוקחים את המסלול הספציפי.אני מניחה, שרובכם לא כל כך מתעניינים בכל מסלול ומסלול, וגם בפועל קשה לכם לחבר את כל הנקודות יחד. לכן, ממליצה לכם לקרוא את כל המאמרים הקודמים, שיעשו לכם סדר.

כל מאמר עולה לפי סדר מסויים שלפיו אתם בונים את הידע שלכם שלב אחרי שלב בדרך להצלחה בלקיחת משכנתה שתואמת את הצרכים שלכם.


ולעיניינו,

המסלול הראשון שנדבר עליו הוא מסלול של ריבית קבועה לא צמודה.

במאמרים הקודמים הסברנו מה זה אומר לעומק, אבל למען החזרה הקצרה נסביר גם כאן את מהות המסלול.


מאפייני המסלול:

במסלול זה, כפי שניתן להבין משמו, הריבית היא קבועה לאורך כל חיי ההלוואה. כלומר, ברגע שקיבענו את הריבית (משכנו את הכסף מהמסלול), הריבית שנשלם על הקרן תהיה אותה הריבית כל שנה ושנה, ויתרה מכך, כל חודש בחודשו.

בנוסף לכך, המסלול לא צמוד למדד. כלומר, לא משנה אם המדד יעלה או ירד, במסלול זה לא תהיה השפעה של השינויים האלו.


מה היתרונות במסלול כזה:

  1. ריבית יציבה- מסלול כזה הוא מסלול שמייצר יציבות. אנחנו יודעים מראש כמה הריבית וכמה נשלם כל חודש. לא יהיו שינויים ולא יהיו הפתעות בדרך.

  2. אין שינויי מדד- מסלול זה אינו נתון לשינויי המדד, לא יכול להיות מצב בו הקרן שלנו לפתע גבוהה יותר מהקרן שלקחנו מלכתחילה כי המדד השתנה והכסף שלנו שווה פחות.

מה החסרונות במסלול כזה:

  1. ריבית גבוהה- הבנק יודע שאין לו את המרווח שוק לאורך השנים ולכן מייצר לעצמו את הרווח כבר מהתחלה. הריבית במסלול זה היא באופן מובהק גבוהה יותר ממסלולים אחרים.

  2. עמלות פרעון מוקדם- במידה ויש לנו כסף ואנו מעוניינים לסלק חלק מהמשכנתה, סביר שיהיו לנו עמלות יחסית גבוהות על חלק זה (למעט כאשר הקרן כבר קטנה מאד ואז זה סכום זניח).


מה הסיכון במסלול זה?

הסיכון נחשב נמוך מאד, שכן המסלול הזה לא נתון לשום שינוי לא משנה מה קורה בשוק.

הסיכון העיקרי הוא לשלם יותר לאורך השנים ריבית גבוהה.

למרות זאת, זהו מסלול שמתאים להרבה מאד מקרים, הוא עוזר למצב את המשכנתה בהחזר שאנו יכולים לעמוד בו, ואנו לא צפויים להיות מופתעים מידי חודש.


האם כדאי?

דבר ראשון צריך לזכור שחוקי בנק ישראל מחייבים לקחת לפחות שליש מהסכום במסלול שהינו בריבית קבועה (צמוד או לא צמוד מדד). כך שיש לעשות את הבחינה את מול המסלול של קבועה צמודה ולבחור איזה משני המסלולים ישרת אותנו יותר.

ככל אצבע, אם אקח משכנתה שתיפרס על מעל 10 שנים, כנראה שאעדיף את המסלו של קבועה לא צמודה. אף אחד לא יכול לחזות את העתיד כל כך הרבה שנים קדימה, ומהלך זה בעצם מוריד לי את הסיכון לטווח הארוך.

במידה והמשכנתה תילקח לתקופה של פחות מ-10 שנים, יש לשקול לשלב את המסלול של קבועה צמודה.


לסיכום, מסלול הקבועה לא צמודה הינו מסלול יציב ובטוח. הוא אינו נתון לשינויי ריבית או שינויי מדד לאורך כל תקופת ההלוואה. אנו נהיה מחוייבים לבחור במסלול זה או במסלול של קבועה צמודה למדד, שכן חוקי בנק ישראל מחייבים אותנו לקבע שליש מהריבית.

במידה ונרצה לפרוע מוקדם, נהיה נתונים לעמלת פרעון. עמלה זו קטנה עם השנים ככל שאנחנו חייבים פחות כסף לבנק.

למרות החסרונות, חשוב לזכור שהחזר חודשי יציב יכול לשנות לנו את התמונה בכל מה שקשור לניהול הכלכלי של משק הבית.

קחו את הנתונים האלו בחשבון, ועשו בחירה נכונה.


Commenti


bottom of page