top of page

השירותים שלנו

פגישת ייעוץ בזום

הבנה מעמיקה יותר של הנתונים, חשיבה מה ניתן ומה כדאי, הסבר מקיף על התהליך. זמן הפגישה כשעה.

350₪ עד שעה

תהליך ליווי מקיף

איסוף כלל המסמכים לשלב האישור העקרוני, בניית התיק כמצופה בבנקים, בניית תמהיל מיטבי ללקוחות (התמהיל עובר לבנק רק לאחר אישורכם), ביצוע מכרז ריביות אפקטיבי, איסוף מסמכים לשלב החתימות, תיאום חתימה בבנק וליווי צדדי לתהליך הבטחונות.

החל מ- 7000₪

Untitled design (5).png

שיחה טלפונית ראשונית

הבנה בסיסית של המספרים הרלוונטיים לעסקה והאם ניתנת לביצוע לפי הנתונים שנמסרו

חינם עד 20 דקות

Untitled design (59).png

פגישה פרונטלית לבניית אסטרטגיה

פגישת פרונטלית לבניית אסטרטגיה- פגישה בבית הלקוח, בניית פרופיל במערכת, הבנה מעמיקה יותר של הנתונים, תכנון גובה החזר חודשי מבוקש, קבלת רשימת מסמכים נדרשים לאיסוף, הסבר מקיף על התהליך. זמן הפגישה כשעה.

700-1500₪ עד שעתיים

bottom of page